Strona główna

Podyplomowych Studiów Strategii i Psychologii Inwestowania
na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. +48 22 59 342 50, +48 606 220 281


 Podyplomowe Studia Strategii i Psychologii Inwestowania są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich (w zakresie dowolnej dyscypliny). Studia stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu problematyki zarządzania inwestycjami, zdobycia i udoskonalenia umiejętności dotyczących behawioralnych aspektów inwestowania, a także pozwalają na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych w obszarze psychologii finansów oraz inwestycji na rynkach finansowych. Studia funkcjonują w Warszawie. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.